«

»

Kvě 10 2013

Print this Příspěvek

Odvolání SK Boršice proti rozhodnutí STK Zlín. KFS o kontumaci utkání KP mužů v Uh. Brodě

                                                                                       

SK BORŠICE, U hřiště 2, 687 09 Boršice, www.skborsice.cz

 

Odvolací a revizní komise

Zlínského krajského fotbalového svazu

Hradská 854

760 01 Zlín

 

Na vědomí kopie:

Sportovně-technická komise                                         ČSK Uherský Brod

Zlínského krajského fotbalového svazu                               p. Rostislav Hruboš

Hradská 854                                                                                     Na Dlouhých 1433

760 01 Zlín                                                                                      688 01 Uherský Brod

 

V Boršicích dne 7. 5. 2013

Věc:  Odvolání SK Boršice, ID 720041proti rozhodnutí STK Zl KFS o kontumaci utkání ČSK Uherský Brod – SK Boršice

Vážení pánové,

SK Boršice, ID 7220041, U Hřiště 2, 687 09 Boršice, zastoupený předsedou klubu Petrem Gottwaldem, ID 72070319, bytem 687 09 Boršice, Podevsí 418 a místopředsedou klubu Svatoplukem Staufčíkem, ID  68020777, bytem 687 09 Boršice, Osvobození 386 se tímto   o d v o l á v á   proti rozhodnutí STK Zl KFS, které bylo prezentováno v Úřední zprávě č. 29 Zlínského KFS dne 26. dubna 2013 a jímž bylo kontumováno mistrovské utkání KP mužů č. 1196 ČSK Uherský Brod – SK Boršice, hrané 13. dubna 2013, a to v poměru 3 : 0 ve prospěch ČSK Uherský Brod z důvodu údajného nedostatku u hráče SK Boršice Ondřeje Martince, ID 92092152 a zároveň udělena klubu SK Boršice pokuta ve výši 200,- Kč.

Ve zdůvodnění STK v čl. 2 je uvedeno:

„Po kontrole zápisů musela STK vynést kontumace za neoprávněný start (hráč není člen FAČR) – do 31.3.2013 byl hráč veden jako člen s nezaplaceným členským poplatkem, od 1.4.2013 již není člen FAČR (viz ÚZ 22 a 24)“

Zdůvodnění:

Hráč SK Boršice Ondřej Martinec, ID 92092152 hostuje v SK Boršice z 1. FC Slovácko, a.s. již od července 2012 s nepřetržitou platností do 30.6.2013. Do nově zavedené evidence FAČR byl tento hráč přihlášen mateřským klubem 1. FC Slovácko v létě 2012. SK Boršice předpokládal, že evidence tohoto hráče bude stejným způsobem pokračovat i v roce 2013 s tím, že SK Boršice za všechny ostatní hráče a své další členy příspěvek uhradil v průběhu měsíce února a března 2013. Z důvodu administrativního pochybení navíc ze strany SK Boršice došlo k duplicitní platbě za některé členy, a to částkou ve výši 1.400,- Kč, čímž klubu SK Boršice po dobu 2 měsíců vznikl v této výši ve FAČR přeplatek s tím, že FAČR tuto 2x zaplacenou částku SK Boršice v budoucnu vrátí.

Hráč Ondřej Martinec nastoupil v uvedeném utkání v Uherském Brodě s platným registračním průkazem se všemi náležitostmi, tedy včetně uvedení přiděleného ID. O tom, že několik dnů nebo dokonce hodin před inkriminovaným utkáním mělo údajně dojít k jeho vyřazení z evidence FAČR v té době nikdo z vedení a ani z realizačního týmu SK Boršice neměl ani tušení. Samotné utkání proběhlo standardním způsobem a skončilo nerozhodným výsledkem 2 : 2. Jen na okraj podotýkáme, že se jednalo o důležité střetnutí aktuálně druhého (Uherský Brod) s aktuálně prvním (SK Boršice) týmem tabulky KP…

Neztotožňujeme se také s tvrzením STK Zl KFS, že se toto utkání „musela kontumovat“, neboť kontumovat výsledek z důvodu nezaplaceného členského příspěvku nemá ani žádnou oporu v platných řádech FAČR. Nesouhlasíme dále s tím,  že start hráče, u něhož ve stanoveném termínu nedošlo k úhradě členského příspěvku ve výši 200,- Kč, byl automaticky považován za start neoprávněný a tento hráč byl rovněž automaticky vyřazen z evidence FAČR. V tomto případě neměl mít tento hráč a ani jeho klub k dispozici jeho platný registrační průkaz, včetně domněle platného přiděleného ID. Nesoulad mezi evidencí členů FAČR a platnou registrací hráčů není po zavedení evidence FAČR nijak nastaven tak, aby nedocházelo právě k inkriminovaným nedostatkům, jakým je údajný neoprávněný start hráče z důvodu automatického vyřazení z evidence. Sankcionovat kluby hned kontumací jenom proto, že není v dané chvíli zajištěn soulad mezi evidencí členů FAČR a řádnou registrací hráčů, nám ve fotbalových klubech připadá nepřiměřené a vůči fotbalového hnutí naprosto bezcitné. STK Zl KFS měla sama iniciovat dořešení uvedeného nesouladu a v případě, že tato záležitost nebyla ještě dostatečně zajištěna ze strany nadřízených orgánů FAČR, měla postupovat podle svých vlastních pravidel, nezávislých na postoji centrálních svazových orgánů. Měla tudíž postupovat s citem a s ohledem na realitu a případné podobné nedostatky, vycházející z překontně zaváděného systému evidence členů FAČR, měla dočasně řešit upozorněním nebo v případě opakování nedostatků nanejvýš přiměřenou peněžní sankcí, v žádném případě však kontumací zápasu.

Vždyť určitě není normální, aby během 2 týdnů došlo jen ve Zlínském kraji ke kontumaci 15 soutěžních utkání! To je naprosto evidentní ovlivnění a znehodnocení soutěží na základě administrativních kroků řídících fotbalových orgánů, v tomto případě STK Zl KFS, které navíc jen svědčí o tom, že systém evidence FAČR ještě není dostateně ve fotbalového hnutí zažitý natolik, aby v případě opakovaných  nedostatků  mohly být ze strany řídících orgánů uplatňovány i tvrdší, např. peněžní sankce, které by však měly především vést k nápravě a nikoli  k  represím, mezi něž lze kontumaci zápasu bezesporu zařadit.

Závěr  a návrh řešení:

Vyzýváme ORK Zl KFS k přehodnocení dle našeho názoru nesprávného rozhodnutí STK Zl KFS nejen o kontumaci výsledku utkání KP mužů ČSK Uherský Brod – SK Boršice, ale potažmo i k přehodnocení nesprávného rozhodnutí STK Zl KFS, jimiž byly kontumovány i ostatní mistrovská utkání v rámci Zlínského KFS, včetně např. mistrovského utkání KP mužů FK Bystřice p. Host. – ČSK Uherský Brod, a to i přesto, že případným zrušením kontumací a ponecháním původních výsledků, dosažených na hřištích, si náš klub SK Boršice ve vztahu např. k FK Bystřice pod Host. v tabulce KP mužů výrazně pohorší a zkomplikuje situaci v souboji na čele tabulky.

V každém případě požadujeme narovnání nesmyslného rozhodnutí STK Zl KFS, které navíc nemá ani oporu v soutěžním řádu – viz čl. 58 Soutěžního řádu, kde není ani slovem zmínka o tom, že by měl být zápas kontumován z důvodu neuhrazeného členství ve FAČR. A pokud byl hráč z důvodu nezaplaceného členského příspěvku vyřazen z členství ve FAČR, nemělo by se to dít automaticky, aniž by na tuto skutečnost nebyl klub, za který hráč nastupuje, v určitém předstihu nějakým způsobem upozorněn. Pokud nevyjasněné záležitosti mezi evidencí členů FAČR a registrací hráčů nebudou uvedeny do náležitého souladu, s nimž budou kluby účastnící se soutěží v rámci FAČR  řádně seznámeny a hlavně se s tímto řešením i ztotožní, neměly by být sankce  řídících organů typu „kontumace zápasu“ vůbec uplatňovány!

Jsme také názoru, že řídící fotbalové orgány by si fotbalových klubů, které se navíc věnují i náročné a nevděčné práci s mládeží, měly spíše považovat a ne je v době, kdy fotbal jako sport neprožívá zrovna nejlepší období, ještě deptat a srážet administrativními direktivami a sankcemi místo toho, aby při jejich řízení a spolupráci více upřednostňovaly ryze sportovní aspekty.

Sportu zdar!

Za SK Boršice, ID 7220041:

Petr Gottwald, předseda klubu        Svatoupluk Staufčík, místopředseda klubu

Příloha:  1) doklad o zaplacení peněžního vkladu 600,- Kč dle SŘ čl. 76, odst.b)

                 2)podací lístek o zaslání kopie STK Zl KFS

                3) podací lístek o zaslání kopie soupeři ČSK Uherský Brod

 

                                                                                             

 

Permanent link to this article: http://www.skborsice.cz/clanky/odvolani-sk-borsice-proti-rozhodnuti-stk-zlin-kfs-o-kontumaci-utkani-kp-muzu-v-uh-brode/

2 comments

 1. PAJDLA Lubomír

  DOBRÝ DEN!

  V pátek 17. 5. 2013 měl být projednán Váš protest, stejně jako protest Bystřice p/Host. u RK KFS Zlín. S podivem konstatujeme, že zatím nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Týká se to i týmu TJ Kelč v 1.B třídě – skup. A. Za tento tým hostuje hráč Kulich právě z Bystřice p/Host.
  Můžete nám prosím sdělit jak daleko je tato věc co se týče řešení protestu?

  Děkuji předem za příp. odpověď – byť meúplnou.

  S pozdravem PAJDLA Lubomír, Orlová Lutyně

  P.S.: spůolupracoji jako bývalý funkcionář s TJ Kelč a jsem členem FAČR.

 2. Francine Brinkman

  You could certainly see your enthusiasm within the article you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

Komentáře byly zablokovány.