«

»

Pro 27 2016

Print this Příspěvek

Pozvánka na valnou hromadu

Sportovní klub svolává Valnou hromadu klubu

 

 

Místo konání :kulturní dum Borsice

 

Doba konání valné hromady: 8.1.2017 v 14:00

 

 

 

Program jednání:

 

1.zahajeni

2.Volba orgánu valné hromady

3.Zprava předsedy SK o stavu a rozvoji klubu

4.Zprava o hospodaření a majetku klubu

5.Zprava revizní komise

6.Diskuze

7.Volba výkonného výboru a revizní komise

8.Prijeti návrhu usnesení valné hromady

9.Zaver

Permanent link to this article: http://www.skborsice.cz/clanky/pozvanka-na-valnou-hromadu/