«

»

Print this Příspěvek

Sezóna 2019-2020 ukončena !

sezóna 2019-2020 ukončena

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s rozhodnutím VV FAČR.

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020 resp. po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 (viz příloha č. 1).

Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím (viz příloha č. 2). Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Zlínský KFS zařadí do jednotlivých soutěží Zl KFS pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby které, byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020.

Přihlášky do soutěží a Poháru DATART budou na oddíly včas zaslány.
Losovací aktiv Zl KFS pro SR 2020/2021se nebude konat formou aktivu, ale proběhne elektronickou formou. Oddílům bude v předstihu zasláno zařazení družstev do soutěží včetně losovacích čísel. K tomuto návrhu se oddíly budou moci vyjádřit, následně bude rozlosování definitivně schváleno řídícím orgánem. Rozlosování soutěží Zl KFS bude možné provést až po losovacím aktivu MSFL a divizí.

Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Přestupního řádu tak, že se do ustanovení § 29 vkládá nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:

• Lhůta stanovená v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) tohoto řádu (jedná se o Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března)) se pro soutěžní ročník 2019/2020 prodlužuje do 31.5.2020.
• Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 tohoto řádu (jedná se o volný přestup) nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020.
• Do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu (jedná se o nevyužívání hráče mateřským klubem) se nezapočítává období od 12.03.2020 do 30.06.2020.
• Termín pro oznámení volných přestupů u amatérů zůstává nezměněn – tzn. od 1.6. do 20.6.2020

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

S pozdravem Pavel Brímus

Permanent link to this article: http://www.skborsice.cz/clanky/sezona-2019-2020-ukoncena/